Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER (POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach III tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach III tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu...

 • Aktualizacja Rocznego Planu Działania na 2017 r. w ramach PO WER

  Informujemy, że 22 listopada 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży zatwierdził zmianę Rocznego Planu Działania na 2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Zmiana dotyczy wprowadzenia do RPD na 2017 r. nowego konkursu w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PO WER....

 • Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlega 1 wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach konkursu nr...

 • Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020 (VI)

  Informujemy, że 28 listopada 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał szóstą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Link do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój - wersja VI: ...

 • Zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta do SL2014 wersja 1.6

  WUP w Toruniu informuje, iż zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta (do SL2014 wersja 1.6). Dla ułatwienia materiał zapisany jest w trybie rejestruj zmiany, aby można było w łatwy sposób zidentyfikować wszystkie opracowane modyfikacje oraz różnice w porównaniu z poprzednią wersją podręcznika. Aktualizacja jest...

 • Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju

  Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentujemy dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych: Innowacyjna przedsiębiorczość, Infrastruktura, Spójność...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach III tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu...

 • Wnioski podlegające ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlegają 24 wnioski o dofinansowanie projektu złożone w ramach konkursu nr...

Wyświetlanie 1 211 - 1 220 z 1 286 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę