Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

 • Analiza podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2016

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował Analizę podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2016 Publikacja zawiera informacje pochodzące z wniosków składanych przez osoby bezrobotne ubiegające się o wsparcie w postaci dotacji oraz...

 • Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2018 roku

  W listopadzie 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9839 nowych bezrobotnych (o 4,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 13,6% mniej niż w listopadzie 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,6% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie...

 • Biuletyn informacyjny - listopad 2018 roku

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego" za listopad 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne. Składa się on z części opisowej (w formacie PDF) oraz z aneksu statystycznego (w formacie...

 • Publikacja „Potrzeby szkoleniowe pracodawców a zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje, umiejętności”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował raport z badania „Potrzeby szkoleniowe pracodawców a zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje, umiejętności". Publikacja zawiera materiał badawczy uzyskany podczas zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z pracodawcami z województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres badawczy skupiał...

 • Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował analizę. „Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku". Publikacja zawiera dane o studentach i absolwentach szkół wyższych oraz bezrobotnych absolwentach szkół wyższych, którzy byli zarejestrowani w urzędach pracy województwa...

 • Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie "Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku". Opracowanie to jest elementem benchmarkingu powiatowych urzędów pracy, którego celem jest poprawa jakości świadczonych przez nie usług oraz efektywniejsze...

 • Dane o strukturze bezrobotnych i poszukujących w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 roku

  WUP w Toruniu opublikował dwa zestawy danych o strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 roku – o bezrobotnych ogółem oraz o bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Prezentowane zestawienia (dla województwa i powiatów) zawierają dane o strukturze bezrobotnych...

 • Województwo na tle Polski w październiku 2018 roku

  Według stanu w końcu października 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 69 485 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 5. miejsce w kraju. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 0,9%, a w stosunku do...

 • Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie  „ Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku" Publikacja zawiera informację o kształceniu ponadgimnazjalnym w województwie kujawsko-pomorskim oraz w poszczególnych powiatach województwa. Integralną częścią...

 • Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2018 roku

  W październiku 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 304 nowych bezrobotnych (o 1,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 15,7% mniej niż w październiku 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 17,1% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę