Aktualność - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę