Rozwój innowacji - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Leonardo da Vinci - Rozwój Innowacji głowna

Ogólne informacje o projekcie

W ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie"– Rozwój Innowacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczył w realizacji projektu „Profesjonalne Portfolio Językowe dla poprawy zatrudnialności pracowników UE poprzez wzrost ich umiejętności profesjonalnego posługiwania się językiem obcym" („Prof. – ELP. Professional ELP to improve EU workers Employability by the improvement of their Professional foreign language skills". Projekt realizowano od 1 listopada 2008 do 31 października 2010 roku. Liderem projektu był Servicio Navarro de Empleo z Pamplony (Hiszpania).

Celem projektu było opracowanie profesjonalnego portfolio językowego dla osób dorosłych, które posługują się językiem obcym w pracy zawodowej. W dalszym etapie pilotażowe testowanie Profesjonalnego Europejskiego Portfolio Językowego (Prof.-ELP) oraz jego upowszechnianie w regionach i krajach uczestniczących w projekcie.

Prof.-ELP to narzędzie, które umożliwia planowanie, organizowanie i przeprowadzanie procesu uczenia się języka obcego na potrzeby zatrudnienia.

Adresatem narzędzia Prof. – ELP jest szerokie grono odbiorców, począwszy od osób, które potrzebują lingwistycznych szkoleń na potrzeby zatrudnienia, nauczyciele języków obcych, metodycy oraz pracodawcy.  

Realizacja projektu przebiegała w 9. fazach:

 • Zarządzanie projektem
 • Benchmarking i analiza badawcza ELP
 • Rozwój Profesjonalnego ELP
 • Włączenie do projektu interesariuszy/ rozpoczęcie warsztatów
 • Testowanie
 • Plan rozpowszechnienia i wykorzystania ELP
 • Mainstreaming
 • Upowszechnianie
 • Ewaluacja.

    Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu był koordynatorem działań z zakresu zadania 8. – Upowszechnianie.

Partnerzy projektu

Testujący Prof.- ELP reprezentowali następujące środowiska: osoby uczące się języków obcych na potrzeby zawodowe, podmioty prowadzące szkolenia w zakresie języków obcych (szkoły języków obcych), pracodawcy oraz pracownicy administracji/służb zatrudnienia.

      Projekt został realizowany przez 5 partnerów, z  4 krajów:

–        Servicio Navarro de Empleo, Hiszpania (lider projektu)

–        CEIN – Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, Innovation

          and Enterprises European Centre of Navarre, Hiszpania

–        RACTI – Research Academic Computer Technology Institute, Grecja

–        Swedish TelePedagogic Knowledge Center, Szwecja

Rezultaty

W wyniku  realizacji projektu opracowano m.in.:
 • Raport dobrych praktyk w zakresie uczenia się języków obcych oraz ELP dla osób dorosłych
 • Narzędzie Prof. – ELP składające się z trzech części: paszportu językowego, biografii językowej, dossier językowego (wersja wydrukowana, elektroniczna)
 • Podręczniki dla trzech grup użytkowników: osób uczących się języków obcych na potrzeby zawodowe, pracodawców i nauczycieli języków obcych.
 •      Odbiorcami rezultatów projektu są wszystkie podmioty zaangażowane w proces nauczania języków obcych (szkoły językowe, uniwersytety, nauczyciele), środowisko przedsiębiorców/pracodawców, administracja, osoby uczące się języków obcych (zatrudnieni i bezrobotni), przedstawiciele organów decyzyjnych na poziomie krajowym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę