Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Gwarancje dla młodzieży

 • Strona MPiPS - “Gwarancje dla młodzieży”

  Informujemy, że pod adresem  gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące: • programu „Gwarancje dla młodzieży" – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe, • oferty dla młodzieży,...

 • Gwarancje dla młodzieży

  Gwarancje dla młodzieży to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia,...

 • Aktualizacja załącznika do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z ogłoszonym naborem w dniu 9 marca 2015r. informuje, że zmienił się jeden z załączników do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER. Powyższe zmiany nie powodują pogorszenia zasad naboru, warunków realizacji projektów oraz nie nakładają na podmioty...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • Podpisanie porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  W dniu 13 stycznia 2015 r., pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – Artura Janasa a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu – Pawła Orłowskiego, zawarte zostało porozumienie dotyczące realizacji w naszym...

Wyświetlanie 101 - 105 z 105 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę