Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Regionalny Program Operacyjny

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w...

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w...

Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (30.08.2019 r.)

Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.   W ...

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Informujemy, że w ramach RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ramach...

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18....

Narada Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

W dniu 1 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzkiego...

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym...

Imprezy plenerowe z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

WUP w Toruniu uczestniczył w imprezach plenerowych: 25 maja 2019 r. - obchody Święta Miasta Bydgoszczy: „Blogger Food Festival vol. 2", Wyspa Młyńska, 23 czerwca 2019 r....

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

Informujemy, że w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r. zostało podpisanych 11 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 Poddziałania 8.5.2...

Kolejne podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w kwietniu i maju 2019 r. zostało podpisanych 10 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18...

Wyświetlanie 1 - 10 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę