Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Regionalny Program Operacyjny

Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu 8.5.2. RPO WK-P

Przedstawiamy Państwu najczęściej pojawiające się pytania dotyczące konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe – konkurs...

Informacja o spotkaniu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

W związku z ogłoszeniem konkursu otwartego na składanie wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 ...

Wyjaśnienia dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

Z uwagi na  liczne zapytania na temat możliwości wsparcia grupy docelowej określonej w Regulaminie Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 w ramach Poddziałania 8.5.2 ...

Wyjaśnienia dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

Z uwagi na  liczne zapytania na temat możliwości wsparcia grupy docelowej określonej w Regulaminie Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 w ramach Poddziałania 8.5.2 ...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Zamknięcie konkursu 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe RPO WK-P Konkurs nr nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 został zamknięty Uchwałą nr 4/154/17...

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta dotyczącego użytkowania SL2014 - Podręcznik Beneficjenta IP WUP (wersja 1.1)

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do rozliczania realizowanego projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz komunikowania się z...

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem konkursu RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Hotelu Filmar **** przy ul. Grudziądzka 45 w Toruniu (sala w centrum konferencyjnym na...

Konkurs dla Poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Komunikat [20.10.2017 r.] Komunikat w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 RPO WK-P

W dniu 11 kwietnia 2016 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o...

Spotkanie z Dyrektorami powiatowych urzędów pracy.

W dniu 11 kwietnia 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego. Na spotkaniu zostało podpisanych 20 umów z powiatowymi urzędami pracy na realizację projektów w ramach Działania 8.1 " Podniesienie aktywności zawodowej...

Wyświetlanie 151 - 160 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę