Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Regionalny Program Operacyjny

Narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy.

W dniu 1 marca 2019 r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiotem spotkania było omówienie...

Komunikat w sprawie zmiany formy składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Informujemy, iż w związku z problemami technicznymi nie ma możliwości podpisania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem...

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe , w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i...

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach I cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 22 lutego 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym...

Komunikat w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Informujemy, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu decyzją z dnia 20 lutego 2019 r. dokonał zmiany załącznika nr 29 do Regulaminu konkursu nr...

Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 19 lutego 2019 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18.   W ...

Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Informujemy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia działań naprawczych dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach EFS, na podstawie pisma Ministerstwa...

Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Informujemy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia działań naprawczych dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach EFS, na podstawie pisma MIiR z dnia 5 lutego...

Podpisano kolejne umowy w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18

Informujemy, iż w okresie  09.01-05.02.2019  r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejnych 5 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną...

Spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu informacyjnym dla organizacji planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonego obecnie...

Wyświetlanie 21 - 30 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę