Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Regionalny Program Operacyjny

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 4/133/17 z dnia 1 lutego  2017 r. zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach III tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu...

Wyjaśnienia dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

Z uwagi na  liczne zapytania na temat możliwości wsparcia grupy docelowej określonej w Regulaminie Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 w ramach Poddziałania 8.5.2 ...

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta dotyczącego użytkowania SL2014 - Podręcznik Beneficjenta IP WUP (wersja 1.1)

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do rozliczania realizowanego projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz komunikowania się z...

Podręcznik Beneficjenta dotyczący użytkowania SL2014 - Podręcznik Beneficjenta IP WUP

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do rozliczania realizowanego projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz komunikowania się z...

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założeń do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 52/1913/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. zatwierdził Założenia do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1...

Zatwierdzenie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 51/1862/15 z dnia 16 grudnia  2015 r. zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zatwierdzenie listy projektów pozakonkursowych w ramach RPO-WKP

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 8...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa...

Zatwierdzenie Kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 RPO WK-P

Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 2/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. zatwierdził Kryteria wyboru...

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę