Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Regionalny Program Operacyjny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.5.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Informuje, że w kwietniu i maju 2019 r. zostało podpisanych 8 umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18...

Podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w dniu 18.04.2019 r. została podpisana ostatnia umowa o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17...

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach V cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w...

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach IV cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym...

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach III cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym...

KOMUNIKAT w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw...

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta dotyczącego użytkowania SL2014 - Podręcznik Beneficjenta IP WUP (wersja 2.4)

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do rozliczania realizowanego projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz komunikowania się z...

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach II cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 15 marca 2019 r. zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych...

Środki Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2019 rok

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z 26 lutego 2019 r. poinformował Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznych kwotach środków (limitach)...

Lista projektów skierowanych do negocjacji - aktualizacja po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005-18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji - aktualizacja po procedurze odwoławczej w...

Wyświetlanie 11 - 20 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę